top of page

SỬ DỤNG NHÀ GYM

Như mọi năm, khu vực Nhà Gym năm nay vẫn được dùng để dành cho những Quý Vị cao niên và yếu bệnh nghỉ ngơi trong dịp Ngày Thánh Mẫu, có khoảng chừng hơn 400 giường bố. Ưu tiên cho Quý Vị nào đến trước hoặc liên lạc ghi danh trước
Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Tình hình Covid vẫn còn đang là điểm cần quan tâm, Ban Tổ Chúc xin đề nghị cùng Quý Vị dự định hành hương Ngày Thánh Mẫu năm nay một vài lưu ý như sau: 1. Để bảo vệ sức khỏe cá nhân cũng như của cộng

Để giữ trật tự cho việc Quý Khác Hành Hương đến cắm lều tư nhân và đậu xe RVs tại khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu, Ban Tổ Chức xin được loan báo như sau 1. Quý Khách Hành Hương chính thức bắt đầu được

H1. Ngày Thánh Mẫu năm nay được tổ chức vào ngày nào? T1. Ngày Thánh Mẫu năm 2022 bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 4 tháng 8, với Thánh Lễ Khai Mạc Kính Mình Máu Thánh Chúa và kết thúc vào 7 giờ sán