top of page

THÔNG BÁO NGÀY THÁNH MẪU
XIN LƯU Ý, XIN LƯU Ý

TRẢ LỜI THẮC MẮC

H1. Ngày Thánh Mẫu năm nay được tổ chức vào ngày nào? T1. Ngày Thánh Mẫu năm 2023 bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 3 tháng 8, với Thánh...

Y TẾ và SỨC KHỎE

Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho những năm tháng đại dịch Covid tạm bình yên. Tuy nhiên vấn đề an toàn sức khỏe cho Quý Khách Hành Hương...

SỬ DỤNG NHÀ GYM

Như mọi năm, khu vực Nhà Gym năm nay vẫn được dùng để dành cho những Quý Vị cao niên và yếu bệnh nghỉ ngơi trong dịp Ngày Thánh Mẫu, có...

NGÀY GIỜ CẮM LỀU VÀ ĐẬU XE RV

Để giữ trật tự cho việc Quý Khác Hành Hương đến cắm lều tư nhân và đậu xe RVs tại khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu, Ban Tổ Chức xin được...

bottom of page