top of page

THÔNG BÁO NGÀY THÁNH MẪU
XIN LƯU Ý, XIN LƯU Ý

Y TẾ và SỨC KHỎE

Tình hình Covid vẫn còn đang là điểm cần quan tâm, Ban Tổ Chúc xin đề nghị cùng Quý Vị dự định hành hương Ngày Thánh Mẫu năm nay một vài...

SỬ DỤNG NHÀ GYM

Như mọi năm, khu vực Nhà Gym năm nay vẫn được dùng để dành cho những Quý Vị cao niên và yếu bệnh nghỉ ngơi trong dịp Ngày Thánh Mẫu, có...

NGÀY GIỜ CẮM LỀU VÀ ĐẬU XE RV

Để giữ trật tự cho việc Quý Khác Hành Hương đến cắm lều tư nhân và đậu xe RVs tại khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu, Ban Tổ Chức xin được...

TRẢ LỜI THẮC MẮC

H1. Ngày Thánh Mẫu năm nay được tổ chức vào ngày nào? T1. Ngày Thánh Mẫu năm 2022 bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 4 tháng 8, với Thánh...

bottom of page