top of page

NGÀY GIỜ CẮM LỀU VÀ ĐẬU XE RV

Để giữ trật tự cho việc Quý Khác Hành Hương đến cắm lều tư nhân và đậu xe RVs tại khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu, Ban Tổ Chức xin được loan báo như sau


1. Quý Khách Hành Hương chính thức bắt đầu được cắm lều cá nhân từ 5:00 pm chiều Thứ Sáu ngày 29 tháng 07 năm 2022.


2. Khi được chính thức cắm lều cá nhân cũng là lúc các xe RVs được vào đầu trong những khu vực dành riêng cho xe RVs.


3. Nhà Dòng và Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về tất cả những thất thoát, hư hoại lều, xe của Quý Vị đến cắm và đậu trước cũng như trong suốt thời gian tổ chức.


Xin chân thành cám ơn,

Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu


Bài đăng gần đây

Xem tất cả