top of page

ĐĂNG KÝ QUÝ THẦY

Quý Thầy thân mến, Ngày Thánh Mẫu năm nay, Tỉnh Dòng cần dùng khu vực mà trước đây dành riêng cho Quý Thầy tạm trú. Vì nhu cầu mục vụ cần dùng khu nhà này nên Tỉnh Dòng không thể tiếp đón Quý Thầy có nơi nghỉ ngơi trong dịp này, nhưng Quý Thầy vẫn có thể dùng cơm với Quý Cha và Quý Tu Sĩ Nam Nữ tại nhà cơm.. Mong Quý Thầy thông cảm và vui lòng tự tìm chỗ ngủ trong những ngày hành hương tôn kính Đức Mẹ. Chân thành cám ơn Quý Thầy! Ban Tiếp Tân Ngày Thánh Mẫu 2024

Mọi chi tiết xin liên hệ  / For more information please contact ntmbantieptan@gmail.com

Tỉnh Dòng không thể tiếp đón Quý Thầy có nơi nghỉ ngơi trong dịp này, nhưng Quý Thầy vẫn có thể dùng cơm với Quý Cha và Quý Tu Sĩ Nam Nữ tại nhà cơm. We will not be able to offer lodging for religious brothers or seminarians this year, although you are still invited to partake in meals in our dining hall with the religious community. 

Đăng Ký Dùng Cơm / Meal Reservation
bottom of page