top of page

ĐĂNG KÝ QUÝ NỮ TU

+ Xin tự tìm phương tiện đến nhà Dòng / Please provide your own transportation to the Congregation of the Mother of the Redeemer
+ Mọi chi tiết xin liên hệ  / For more information please contact ntmbantieptan@gmail.com

Đăng Ký Chỗ Ngủ / Room Reservation
Đăng Ký Dùng Cơm / Meal Reservation
bottom of page