top of page
m1.png

0

CÔNG TRƯỜNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
QUEEN OF PEACE GARDEN
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

2

HỘI TRƯỜNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
ASSUMPTION AUDITORIUM
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

6

NHÀ GYM
DÀNH RIÊNG CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN 60 TUỔI TRỞ LÊN
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

14

NHÀ NGUYỆN THÁNH GIÁO HOÀNG JP II
ST. POPE JOHN PAUL II CHAPEL
ĐIẠ ĐIỂM
bottom of page