top of page
m1.png

Y TẾ
FIRST AID
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

KỶ VẬT
GIFT SHOPS
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

CÁC HÀNG QUÁN
RESTAURANTS
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

1

HỘI TRƯỜNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
VIETNAMESE MARTYRS AUDITORIUM
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

3

NHÀ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
ASSUMPTION BUILDING
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

5

NHÀ ĂN CRM
CRM CAFETERIA
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

7

ĐỒI CANVÊ VÀ ĐÀNG THÁNH GIÁ
CALVARY HILL AND STATIONS OF THE CROSS
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

9

NHÀ FATIMA
CRM RESIDENCE
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

11

HƯU DƯỠNG
MATER DEI
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

13

HẦM THÁNH GIUSE
ST. JOSPEPH HALL
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

NHÀ TẮM VỆ SINH
SHOWERS AND RESTROOMS
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

VỆ SINH
RESTROOMS
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

0

CÔNG TRƯỜNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
QUEEN OF PEACE GARDEN
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

2

HỘI TRƯỜNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
ASSUMPTION AUDITORIUM
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

4

LỄ ĐÀI
MAIN PLATFORM
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

6

NHÀ GYM
DÀNH RIÊNG CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN 60 TUỔI TRỞ LÊN
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

8

YOUTH STAGE
SÂN KHẤU GIỚI TRẺ
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

10

ĐỀN THÁNH
SHRINE
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

12

CẢNH SÁT
POLICE
ĐIẠ ĐIỂM
m1.png

14

NHÀ NGUYỆN THÁNH GIÁO HOÀNG JP II
ST. POPE JOHN PAUL II CHAPEL
ĐIẠ ĐIỂM
bottom of page