top of page

Cầu Nguyện Cho Các Bệnh Nhân

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

August 5, 2022 at 12:30:00 PM

BÀI ĐỌC I: Is 53, 1-5. 10-11

Trích sách Tiên tri Isaia.


Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây, tự đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài, để chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dể, bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.


Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 101, 2-3. 24-25. 19-21

Đáp:  Ôi lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện, và cho tiếng con kêu vang lên tới Chúa (c. 2).


1)  Ôi lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện, và cho tiếng con kêu vang lên tới Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa con, trong ngày con bị chơi vơi gian khổ. Nguyện lắng tai về bên tôi tớ, khi con kêu cầu, xin Chúa nhậm ngay.


2) Trên đường đời, Ngài bẻ gãy sức mạnh con, ngày tháng của con Ngài đã rút ngắn đi! Con nguyện rằng: dám xin Thiên Chúa đừng cất con vào nửa cuộc đời! Niên tuế Ngài triền miên đời nọ sang đời kia.


3) Ơn này được ghi chép cho dòng người hậu thế, để dân được tái tạo khen ngợi Đức Thiên Chúa rằng: Thiên Chúa từ cung thánh cao xa nhìn xuống, từ trời xanh người đã quan sát địa cầu: để nghe rõ tiếng tù nhân rên siết, để giải thoát những người mang án tử  vong.

PHÚC M: Mt 8, 14-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.


Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 8, 17

Alleluia, alleluia! - Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta. - Alleluia.

bottom of page