top of page

CHƯƠNG TRÌNH

PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ

XIN LƯU Ý, XIN LƯU Ý, XIN LƯU Ý

Các giờ chương trình sẽ tự động thay đổi theo giờ địa phương của Quý Vị để mợi người trên toàn thế giới biết đúng giờ theo dõi chương trình trực tuyến.

bottom of page