top of page

Sáng Thứ Bảy

KÍNH ĐỨC MẸ LAVANG

August 5, 2023 at 12:30:00 PM

BÀI ĐỌC I: Kh 21, 1-5a

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.


Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã

qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình.


Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: "Đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi.


Và Đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự."


Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Gđt 13, 23bc-24a. 25abc (Hr 18bcde. 19. 20)

Đáp: Mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con (c. 15, 10d: Hbr 9d).


Xướng: 1) Hỡi con gái ta, con đã được Chúa là Thiên Chúa Tối Cao chúc phúc trên tất cả mọi người nữ sinh ra ở gian trần. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên đất trời!


2) Vì hôm nay Thiên Chúa ca tụng danh nàng, miệng người

đời không ngớt lời tung hô, và hằng ghi nhớ quyền năng Thiên Chúa đến muôn đời. 

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 28-30

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.


Anh em thân mến, chúng ta biết rằng mọi sự đều hợp tác để dẫn tới điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi chiếu theo ý định của Người. Những ai Người đã biết trước, thì Người đã tiền định cho nên đồng hình thức với ảnh tượng Con Người, để Con Người làm huynh trưởng một đại số các em. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.


Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 1, 28

Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.


Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Hỡi Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.


Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27

bottom of page