top of page

GHI DANH THAM DỰ CÁC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Dành cho Giáo Xứ/ Cộng Đoàn

Mọi chi tiết xin liên lạc Lm. Francis Assisi Trần Hưng Long, CRM, (417) 358- 7787 (Xin Gặp Cha Long)

Thứ Năm (Aug. 4)
Thứ Sáu (Aug. 5)
Thứ Bảy (Aug. 6)
Thanks for submitting!
bottom of page