top of page
plate_edited.png

FROSTY TREATS

QUÁN NƯỚC

ĐIẠ ĐIỂM

$7

TRÀ THÁI, TRÀ XANH, TRÀ ĐÀO

1

$7

NƯỚC RAU MÁ, RAU MÁ ĐẬU XANH, NƯỚC MÁT

3

$7

CAFÉ SỮA ĐÁ

5

$3-$5

SNOW CONES

7

$4

ĐẬU HŨ LẠNH

9

$10

XOÀI, ỔI, THƠM/KHÓM

11

$7

MILK TEA BLACK BOBA, MATCHA MILK TEA

2

$7

NƯỚC XÍ MUỘI, XÍ MUỘI CHANH DAY, XÍ MUỘI TẮC

4

$7

CHÈ DƯỠNG NHAN

6

$5

COTTON CANDY

8

$10

BÁNH TRÁNG TÔM CHÁY

10

$20

KHÔ BÒ / KHÔ MỰC 168

12

bottom of page