top of page

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

CÁC BÀI CA

August 5, 2023 at 12:00:00 AM
< Back

THỜ LẠY CHÚA

ĐK. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình Bánh náu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.


1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm Thánh giá. Lòng nhân ái bao la còn chưa thỏa tâm Cha. Mà nay Cha muốn dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này Của nuôi quý giá. Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.


2. Và tổ tông xưa thu tích manna đầy sức sống. Đường quê có lâu công mà không quản long đong. Nhờ Cha nuôi dưỡng dẫu trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống. Hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên đàng con ước mong. Có Cha lẽ nào con ngã lòng.


3. Rồi trải bao nhiêu năm tháng không quên lời đã phán rằng: "Ai mắc gian nan, tìm an ủi Cha ban." Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian. Xót thương nhân loại không có ngần.NGUYỆN YÊU CHÚA

1. Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Được yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.


ĐK. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con. Vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời.


2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần. Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình an. Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Đồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.


3. Trần gian đắm say trong cuộc vui đời. Ngày đêm lãng quên, dể duôi mối tình Cha. Đoàn con đến đây, cõi lòng dâng Người. Đền thay thế gian, mến yêu Chúa muôn đời.THỜ LẠY CHÚA GIÊSU

ĐK. Con thờ lạy Chúa Giêsu. Con tin Chúa muôn loài ngự giữa đoàn con dương thế. Con thờ lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa muôn loài đang ngóng chờ con mọn hèn. Ôi tình Chúa yêu thương chúng con nơi dương gian như mạch nước trong tuôn xuống lòng con khi khát. Bên lòng Chúa con vui sống trong muôn thương đau. Con nguyện vững tâm yêu Chúa luôn luôn không rời.


1. Bên bàn thánh con say đắm muôn ơn. Hưởng nguồn vui Thiên Đang giữa gian trần. Đây mạch sống giúp con lúc gian nan. Chúa gần con, con đấu tranh bền gan.


2. Dâng lòng mến lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Khắp trần gian ca ngợi đến muôn đời. Quê cực thánh ước mong mãi không thôi. Chúa cùng con liên kết trong niềm vui.PHÚT LINH THIÊNG

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm


1. Này đây Ta ban cho Thân Xác ta làm của ăn. Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống máu Ta trong tin yêu, thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.


2. Người ơi không như xưa tiên tổ ngươi thời Maisen đã ăn, ăn Manna và đã chết. Ngày nay ai tin Ta, ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.BÁNH CÁC THIÊN THẦN

1. Đây là Bánh các Thiên Thần. Nay nên Bánh của nhân trần. Con quỳ gối để tôn thờ. Cha ngự xuống trong lòng.

ĐK. Ôi Giêsu mến yêu muôn nghìn. Con được Chúa vô cùng thương đến. Cha ban Thân Xác dưỡng nuôi liên. Con đây biết lấy chi đền.


2. Cha là Chúa các Thiên Thần. Nay Cha xuống giữa gian trần. Con quỳ gối để tôn sùng. Cha ngự xuống trong lòng.


3. Cha là Ánh Sáng soi đường. Cho con tới đỉnh yêu thương. Bao ngày sống dưới gian trần. Con tin Chúa không sờn.


4. Cha là Đấng rất nhân từ. Cho con tới  để nương nhờ. Trông cậy Chúa suốt đêm ngày. Ban ơn xuống dư đầy.CHÚA CHIÊN DỊU HIỀN

1. Lạy Chúa Giêsu Chúa Chiên dịu hiền con mến yêu trọn niềm. Là chính con đường duy nhất vững vàng, đường lên cõi vinh quang. Cứu con lưu lạc dương gian khốn cùng. Xin Chúa đưa con tới nơi chờ mong.


ĐK. Lòng con reo lời cung chúc mừng. Tiếng con hòa trong hương hát lừng, quyến lên trời trong. Đàn tơ say nhịp theo tiếng lòng, véo von lời ca không phút ngừng, lừng vang Thiên Cung.


2. Lạy Chúa Giêsu Chúa Chiên dịu hiền con mến yêu trọn niềm. Là Bánh Thiên Thần nuôi dưỡng nhân trần tìm nguồn sống khang an. Chúa thương linh hồn con đang khốn nạn. Mong sống trong lòng chính Vua bình an.


3. Lạy Chúa Giêsu Chúa Chiên dịu hiền con cám ơn trọn niềm. Là Ánh chân thật soi lối cho người, người lạc lõng xa xôi. Chúa soi cho lòng con khao khát Lời. Lời Chúa ban mạch sống ban nguồn vui.ĐAY LÒNG CHÚA

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thị nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.


ĐK.Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.


2. Trong hình Bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy nhưng vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.CON THỜ LẠY 2

1. Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho đoàn con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.


ĐK. Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.


2. Cha ngự trong phép mầu. Chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày. Thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.TRẦM HƯƠNG

ĐK. Này giờ nhiệm mầu cao sang uy linh Chúa cả thiên đình nên Chiên hy sinh lễ thờ thanh khiết. Ôi hồn ta ca lên cùng hoan hỉ Giêsu ái ân yêu mến không bờ. Ngày ngày dâng hiến trên khắp bàn thờ. Thương con Chúa ban Thịt Máu nuôi hồn. Nào người suy thấu nhiệm mầu yêu thương.


1. Đền thánh trầm hương Chúa tôi ngự đến. Tối cao Linh Mục, tối cáo lễ vật. Dâng lên tôn vinh, Chiên hy sinh. Hầu chuộc nhân thế muôn chốn còn vương. Đền thánh trầm hương Chúa tôi ngự đến.


2. Hợp với lễ thiêu chúng con tận hiến. Hết cả xác hồn, hết cả con hèn. Dâng lên tôn vinh ngai uy linh. Thành làn hương mến ân ái triền miên. Hợp với lễ thiêu Chúa tôi tận hiến.CON KÍNH THỜ 1

ĐK. Con kính thờ, con kính thờ Chúa Cả Thiên Đình uy linh cực sang. Con kính thờ, con kính thờ, thờ Chúa tốt lành ngự xuống viếng lòng.


1. Ôi lay Chúa con còn biết nói sao. Chúa đã đến tận nhà kẻ khát khao. Chúa đã trút hết tình yêu thương con. Ban xuống trót mình nuôi kẻ cơ bần.


2.Trên trần thế con tìm đâu ái ân. Trước lửa mến của lòng Chúa chí nhân. Con cương quyết một lòng yêu mến Chúa. Cho suốt một đời luôn ở bên Người.


3. Xưa đã quyết một lần cho thế nhân. Hy sinh trong một cuộc chết đau thơng. Nay trong phép nhiệm mầu Máu Mình Chúa. Người vẫn tiếp tục công việc cứu chuộc.ĐAY PHÉP NHIỆM MẦU

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.


ĐK. Ôi Cha nhân lành đoàn con kính thờ. Cha là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình Cha thiết tha suốt đời.


2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.


3. Nay khắp cộng đồng tình yêu nung nấu. Trong Chúa Giêsu Thánh Thể nhiệm mầu. Lòng con ao ước nghĩa trọng bền lâu. Đến khi hiệp trong Chúa ta đời sau.PHÚT DIỆU HIỀN

ĐK. Giây phút diệu huyền hồn con cảm mến. Vang khúc hoan ca dâng Chúa thiên tòa. Vì hồng phúc Chúa đổ xuống chan hòa.


1. Này ơn tác thành hồn xác chúng con, và luôn giữ gìn chở che tháng năm.


2. Này ơn cứu chuộc khỏi chốn tối tăm. Đặt nên nghĩa tử một Cha chí nhân.


3. Này ơn Thánh Thần dìu dắt ủi an, và ban sức mạnh để con vững tâm.


4. Này con hiến trọn hồn xác Chúa ơi. Nguyện xin trót đời chỉ yêu Chúa thôi.BÁNH HẰNG SỐNG

ĐK. Chúa quá yêu thế trần. Rày nương thân ngày đêm trong hình bánh. Chúa thương con xuống trần. Chờ con đến yêu mến Cha nhân lành. Ôi Chúa, nguồn vui các Thiên Thần. Vì thương yêu con cái nhân gian. Xuống thế dưỡng nuôi kể cơ bần. Thần lương giúp tới Quê bình an. Con tin yêu Phép Thánh nhiệm mầu. Uy linh thần thánh kính chầu. Lòng tha thiết mến yêu hết tình. Chúa cả thiên đình hạnh phúc sinh linh.


1. Thiên cung thắm xinh Chúa không màng. Vì yêu con người ẩn thân trong hình bánh. Cha mang xuống ơn phúc chan hòa. Này thần lương nguồn sức thiêng phúc bình an.


2. Tha phương sức con chóng hao mòn. Rày Cha ban Thịt Máu Cha Bánh Hằng Sống. Ơn thiêng xuống nhuần tưới xác hồn. Nguồn yên vui phạnh phúc con đang chờ mong.TANTUM 4

Tantum ergo Sacramentum. Veneremur cernui. Et antiquum documentum. Novocedatritui. Praestet fides supplementui. Praestet fides supplementum. Sensuum defetui.


Genitori, Genitoque. Laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque. Sit et benedictio. Procedenti ab utroque. Compar sit laudatio. Amen.bottom of page