top of page
NTVS.png

NHÀ FATIMA

CRM RESIDENCE

FIRST AID

Y TẾ

FIRST AID

ĐIẠ ĐIỂM

GIFT SHOPS

KỶ VẬT

GIFT SHOPS

ĐIẠ ĐIỂM

RESTAURANTS

CÁC HÀNG QUÁN

RESTAURANTS

ĐIẠ ĐIỂM

VIETNAMESE MARTYRS AUDITORIUM

1

HỘI TRƯỜNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

VIETNAMESE MARTYRS AUDITORIUM

ĐIẠ ĐIỂM

ASSUMPTION BUILDING

3

NHÀ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

ASSUMPTION BUILDING

ĐIẠ ĐIỂM

CRM CAFETERIA

5

NHÀ ĂN CRM

CRM CAFETERIA

ĐIẠ ĐIỂM

CALVARY HILL AND STATIONS OF THE CROSS

7

ĐỒI CANVÊ VÀ ĐÀNG THÁNH GIÁ

CALVARY HILL AND STATIONS OF THE CROSS

ĐIẠ ĐIỂM

CRM RESIDENCE

9

NHÀ FATIMA

CRM RESIDENCE

ĐIẠ ĐIỂM

MATER DEI

11

HƯU DƯỠNG

MATER DEI

ĐIẠ ĐIỂM

ST. JOSPEPH HALL

13

HẦM THÁNH GIUSE

ST. JOSPEPH HALL

ĐIẠ ĐIỂM

SHOWERS AND RESTROOMS

NHÀ TẮM VỆ SINH

SHOWERS AND RESTROOMS

ĐIẠ ĐIỂM

RESTROOMS

VỆ SINH

RESTROOMS

ĐIẠ ĐIỂM

QUEEN OF PEACE GARDEN

0

CÔNG TRƯỜNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

QUEEN OF PEACE GARDEN

ĐIẠ ĐIỂM

ASSUMPTION AUDITORIUM

2

HỘI TRƯỜNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

ASSUMPTION AUDITORIUM

ĐIẠ ĐIỂM

MAIN PLATFORM

4

LỄ ĐÀI

MAIN PLATFORM

ĐIẠ ĐIỂM

DÀNH RIÊNG CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN 60 TUỔI TRỞ LÊN

6

NHÀ GYM

DÀNH RIÊNG CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN 60 TUỔI TRỞ LÊN

ĐIẠ ĐIỂM

SÂN KHẤU GIỚI TRẺ

8

YOUTH STAGE

SÂN KHẤU GIỚI TRẺ

ĐIẠ ĐIỂM

SHRINE

10

ĐỀN THÁNH

SHRINE

ĐIẠ ĐIỂM

POLICE

12

CẢNH SÁT

POLICE

ĐIẠ ĐIỂM

ST. POPE JOHN PAUL II CHAPEL

14

NHÀ NGUYỆN THÁNH GIÁO HOÀNG JP II

ST. POPE JOHN PAUL II CHAPEL

ĐIẠ ĐIỂM

bottom of page