top of page
DM_edited.jpg

CÁC KINH NGÀY

THÁNH MẪU

KINH KHẤN XIN Trong Ngày Thánh Mẫu

Lạy Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên chúa và Mẹ Giáo Hội, chúng con đang tụ họp nơi đây trong Ngày Thánh Mẫu này/ để tôn vinh Thiên Chúa và chúc tụng Mẹ./ Xin Mẹ chúc lành cho mọi người tham dự/ và các sinh hoạt của Ngày Thánh Mẫu/ để chúng con đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong dịp này.


Lạy Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt nam/ xin Mẹ cho chúng con được giữ vững Đức Tin trong thời đại đầy thử thách này/ để chúng con được sống xứng đáng là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam anh dũng.


Lạy Mẹ là Dấu Chỉ Hy Vọng cho chúng con trong cuộc lữ hành dương thế/ xin cho chúng con được luôn vững lòng cậy trong nơi tình thương và quyền phép của Chúa,/ dù khi chúng con có gặp nhiều thử thách gian nan.


Xin Mẹ cho chúng con được gia tăng lòng kính mến Thiên Chúa/ và tận tình yêu thương mọi người,/ để chúng con trở nên  những môn đệ thật của Chúa Kitô Con Mẹ.


Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Nước Việt Nam/ xin Mẹ thương tới Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam./ Xin Mẹ cho Giáo Hội được thịnh trị nơi dân tộc nhỏ bé chúng con./ Xin Mẹ cứu thoát chúng con khỏi nạn cộng sản vô thần duy vật,/ để mọi người được sống trong tự do,/ bình an và hanh phúc.


Lạy Nữ Vương các Gia Đình,/ Xin Mẹ thương tới các gia đình chúng con,/ Xin cho các gia đình được bình an,/ hòa thuận,/ mọi người thương yêu nhau,/ trung thành và chung thủy với nhau,/ giúp nhau đạt được tình yêu và sự sống chân thật.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Nhân Lành,/ xin cho mọi người cầu khấn,/ và tạ ơn trong dịp Ngày Thánh Mẫu cũng như Tuần Cửu Nhật này,/ được như lòng mong ước./ Xin cho mọi người đau khổ được tuân theo Thánh Ý Chúa,/ cho các bệnh nhân được chóng bình phục/ và cho mọi ước vọng chính đáng được toại nguyện.


Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ xin thương đến tất cả chúng con là những người tội lỗi đang chạy đến kêu cầu Mẹ./Amen.

Kinh dâng Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội / chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam / hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Cúa / là Mẹ chúng con / Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng / là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa / Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến / Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo hội và Tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ / để thực hành mệnh lệnh của Mẹ / và để nhờ Mẹ chở phù trì / ngày nay và mãi mãi.


Xin Mẹ gìn giữu Giáo hội Việt Nam / Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo phẩm / dìu dắt và thánh hóa các Linh mục / xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa / và sốt sắng làm việc tông đồ / Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khổ vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam / xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc / xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia / Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết / để cùng nhau xây dựng lại giang sơn / Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng sản vô thần / để mọi người được sống trong tự do hòa bình / ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.


Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ / và cùng nhau xây dựng một đền thờ / hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ / để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.


Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội / chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ / vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con / và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại / chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng. Amen.

bottom of page