top of page

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

CÁC BÀI CA

August 4, 2023 at 12:00:00 AM

THÀNH TÂM THỜ KÍNH - Kim Long

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.


ĐK. Một Tinh yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bươc Người trung kiên.


2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng muôi bao sinh linh.


3. Đoàn con cảm mến, tiên dang lên trói cả xác hồn, nguyện từ đây ngày đêm náu thân, hiệp trong Chúa luôn, bao êm vui.

LÒNG CHÚA ÁI TUẤT - Nguyễn Bang Hanh

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.


ĐK. Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.


2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn.Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.


3. Con thờ kính Máu Thánh trong chén này. Rữa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ. Ủ ấp con tựa bên Trái Tim Người. Phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma.

TRƯỚC THÁNH THỂ - Thăng Ca

ĐK. Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang hiến thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đoái nhậm lời con cầu.


1. Xin cho con yêu Chúa nhiều, đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin Cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp khổ sầu.


2. Xin cho con xa thế trần, giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con nơi thế trần, để lòng an ủi Chúa luôn.


3. Xin thương ban muôn phúc lành, xuống lòng cha mẹ chúng con. Xin thương ban muôn phúc lành, xuống lòng anh chị chúng con.

TÔN VINH VUA GIÊSU - Vũ Đình Ân

ĐK. Tôn vinh, tôn vinh Chúa là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa muôn đời. (Ngài là vua muôn vua) Ngài là vua muôn vua các tầng trời. Thờ lạy Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa Giêsu là vua. Thờ lạy Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa Giêsu là vua (vua muôn vua, vua muôn vua).


1. Trên thiên cung khâm sùng thờ lạy Chúa Giêsu. Nơi dương gian vang lừng trời bừng sáng muôn nơi. Thờ lạy Chúa muôn đời.


2. Tim tôi luôn rung động lòng rộn tiếng hân hoan. Vang câu ca tưng bừng thờ lạy Chúa Giêsu. Thờ lạy Chúa muôn đời.

TÔN THỜ TÌNH YÊU - Lm. Pet Huy Hoàng

1. Tình Chúa yêu con ôi thật thẳm sâu. Tình Chúa yêu con ai nào hiểu thấu. Ngài đã yêu thương hiến mình vì con! Ngài chết thay con chết treo thập hình.


ĐK. Ôi tình yêu của Ngài suốt đời con tôn thờ. Chúa là tình yêu muôn đời không thay đổi. Để ở bên con, Chúa ngự trong Bí Tích nhiệm mầu. Ôi Thánh Thể, ôi tình yêu dạt dào.


2. Tình Chúa yêu con vuông tròn tháng năm. Chịu hết đau thương cho con hạnh phúc. Ngài đã trao ban chính Mình và Máu. Tình Chúa yêu thương mãi luôn ngọt ngào.

TIN CẬY MẾN - Lowell Mason

1.  Chúa sinh nên muôn vạn loài, lòng con kính tin Mắt con chưa xem được Người, lòng con hằng vững tin Ôi Chúa Ba Ngôi quyền linh, con quyết tin theo hết tình Cúi xin cho con ngày ngày, niềm tin đừng chuyển lay.


2. Chúa ơi! Con mong tìm Người, lòng con khát khao Khấn xin đi trên đường đời, hằng trông cậy Chúa thôi Ôi Chúa uy nghi toàn năng, tâm trí con luôn sẵn sàng Cúi xin cho con đầy tràn, niềm trông cậy vững vàng.


3. Chúa thương con muôn ngàn đời, lòng con mến yêu Trái tim con dâng về người, tình con càng sáng tươi Ôi Chúa yêu thương trần gian, ban chính con yêu cho đời Cúi xin cho con một điều, lòng trung thành mến yêu. Amen.

THỜ LẠY CHÚA - Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái, nên nguồn sống thế trần. 


1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá là Mình Máu Thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.


2. Và tổ tông xưa thu tích manna dành sức sống. Đường quê có lâu công mà không quản long đong. Nhờ Mình Máu Thánh dẫu trên dương gian đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê thiên đàng con ước mong Chúa thương lẽ nào con ngã lòng.

THỜ LẠY CHÚA GIÊSU - Cao Đệ

ĐK. Con thờ lạy Chúa Giêsu. Con tin Chúa muôn loài ngự giữa đoàn con dương thế. Con thờ lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa muôn loài đang ngóng chờ con mọn hèn. Ôi tình Chúa yêu thương chúng con nơi dương gian như mạch nước trong tuôn xuống lòng con khi khát. Bên lòng Chúa con vui sống trong muôn thương đau. Con nguyện vững tâm yêu Chúa luôn luôn không rời.


1. Bên bàn thánh con say đắm muôn ơn. Hưởng nguồn vui Thiên Đang giữa gian trần. Đây mạch sống giúp con lúc gian nan. Chúa gần con, con đấu tranh bền gan.


2. Dâng lòng mến lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Khắp trần gian ca ngợi đến muôn đời. Quê cực thánh ước mong mãi không thôi. Chúa cùng con liên kết trong niềm vui.

THỜ LẠY TIN YÊU - Thiện Cẩm

ĐK: Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân. Vì quá yêu con lưu lạc thế trần. Ðã hy sinh nên Bánh trường sinh để giúp con đủ sức về Thiên đình.


1. Con yêu đương cảm tạ Chúa, Chúa ơi. Tạ ơn Chúa đến muôn đời. Con ca vang ngợi khen Chúa, Chúa ơi. Ngợi khen Chúa đến muôn đời.


2. Dưỡng nuôi con bằng Thịt Máu, Chúa ơi. Tình yêu Chúa rất cao vời. Cho con trung thành yêu Chúa, Chúa ơi. Hằng yêu Chúa đến muôn đời.


3. Khi con tới ngày lìa thoát cõi đời. Gọi con tới Chúa, Chúa ơi. Vang ca cung nhạc tình ái, Chúa ơi. Lòng con yêu Chúa muôn đời.

QUỲ TÔN NGHIÊM - Hương Linh

Quỳ tôn nghiêm con thờ lạy Chúa! Phút giờ đây ngự xuống bàn thờ. Quỳ tôn nghiêm con thờ lạy Chúa! Để cùng tiếp tục cuộc lễ xưa. Ôi Giêsu Chúa cao muôn trùng, yêu thương con đến khinh mạng sống! Xưa hy sinh đổ hết máu mình, giờ đây còn diễn nơi bàn thánh.


1. Giờ phút linh thiêng Chúa xuống dâng lên của lễ thanh sạch, của lễ tinh tuyền. Để con cùng Chúa dâng lên thờ Cha, dâng lên đền vì bao tội lỗi! Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được hợp nhất với Người trong Lễ thánh này! Để con cùng Chúa hy sinh đời sống, hy sinh đền vì bao tội nhơ.


2. Của Lễ hy sinh đã nên của ăn nuôi sống xác thể, nuôi sống linh hồn. Để con mạnh sức trên nơi trần gian, để linh hồn con tới nguồn sống! Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được sạch các mối tội xứng đáng rước Người. Để Mình Thánh Chúa sống trong mình con, để linh hồn con sống cùng Chúa.

PHÚT LINH THIÊNG - Lm. Thành Tâm

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm


1. Này đây Ta ban cho Thân Xác ta làm của ăn. Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống máu Ta trong tin yêu, thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.


2. Người ơi không như xưa tiên tổ ngươi thời Môsê đã ăn, ăn Manna và đã chết. Ngày nay ai tin Ta, ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

NGUYỆN YÊU CHÚA - Hoài Chiên

1. Ðoàn con đến đây, dâng lời ước nguyền. Ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con: Ðược yêu Chúa luôn, bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền.


ÐK. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc trên trời.


2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần. Giờ đây xuống ơn, ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm: Ðồng tâm thiết tha, mến yêu Chúa nhân hiền.

LẠY CHÚA CON TIN

ĐK: Lạy Chúa Giê su con tin Chúa thật uy quyền mà ngự dưới hình bánh mong manh.

Phải chăng tình Chúa bao la ôi tình yêu thăm thẳm cao vời trí phàm nhân ai hiểu được Chúa ơi.


1. Ôi tình yêu lạ lùng khôn ví, ôi tình yêu muôn trùng cao quý Chúa trở nên tấm bánh trường sinh. Để luôn nuôi dưỡng muôn người, để ban sức sống bởi trời, để con được chung phần phúc muôn muôn đời.

2. Đây là Bánh bởi trời ban xuống, ai ăn Bánh sẽ được sống đây thần lương Con Chúa tặng ban. 

Dầu cho đôi mắt xác phàm còn chưa xem thấy tỏ tường, vững tin rằng Chúa ở với con đêm ngày.

TANTUM 4

Tantum ergo Sacramentum. Veneremur cernui. Et antiquum documentum. Novocedatritui. Praestet fides supplementui. Praestet fides supplementum. Sensuum defetui.


Genitori, Genitoque. Laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque. Sit et benedictio. Procedenti ab utroque. Compar sit laudatio. Amen.

GIÊSU TÌNH YÊU - Lm. Thái Nguyên

1. Trước Thánh Thể nhiệm mầu, ai người nào đâu suy thấu, tình yêu Chúa thật cao siêu. Sấp mình kính yêu tôn sùng tình Chúa vô cùng, thương con ở lại với con.


2. Chúa đã mở tấm lòng, tháng ngày cùng con vui sống. Đời con vững dạ an tâm, lo gì những nỗi thăng trầm, cuộc sống gian trần, tri ân con nguyện mến yêu.


ĐK: Ôi Giê-su tình yêu, lòng con cảm mến thật nhiều, ở lại cùng con Chúa ơi. Lòng con tri ân suốt đời tình Chúa cao vời, ngàn năm sẽ chẳng hề vơi.

ĐẾN BÊN NGÀI

1. Tôn thờ Mình Thánh Máu Thánh Chúa, Bí tích Tình Yêu, cao vời phúc ngàn đời. Ân tình muôn đời chẳng hề vơi. Nguyện ban ơn thiêng cho hồn con sáng ngời


ĐK: Tình Ngài yêu thương, ôi yêu thương chẳng bến bờ! Ở mãi bên con sưởi ấm lòng con hững hờ. Ngài dìu con đi, nâng niu con bằng ân tình. Được thần lương, con sống trong an bình.


2. Nương nhờ tình yêu thương vô biên, những tháng ngày qua con đã lắm muộn phiền, có Ngài con được sống hồn nhiên, đời con hoan ca trong tình thương hải hà.

ĐÂY PHÉP NHIỆM MẦU - Hoài Chiên

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình. Ngự trong Mình Thánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.


ĐK. Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.


2. Con cái trên trời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hiệp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.


3. Nay khắp cộng đồng tình yêu nung nấu. Trong Chúa Giêsu Thánh Thể nhiệm mầu. Lòng con ao ước nghĩa trọng bền lâu. Đến khi hiệp trong Chúa ta đời sau.

NGƯỜI ƠI HÃY ĐẾN - Anh Tuấn

ĐK: Đây bánh Thiên Thần, Chúa thương rộng ban xuống cho trần gian. Đây suối ơn lành, năm tháng tuôn tràn chẳng khi nào ngơi. Người ơi hãy đến, hãy đến mà ăn, người ơi hãy uống, uống nước trường sinh. Nào mau mau đến đón lấy hồng ân, vì lòng thương mến Chúa đã tặng ban.


1. Hỡi người lữ khách mệt mỏi dặm trường, cõi lòng trống vắng lúc đêm dần buông. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy nguồn sinh khí mới trong lòng trào dâng.


2. Hỡi người lữ khách nặng gánh vai gầy, sương chiều nắng sớm, lắng lo chẳng vơi. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy, mùa xuân đang đến, đông dài đang qua.


3. Chính vì thương mến, Người đã trao tặng, lương thực cao quý, dưỡng nuôi ngàn dân. Máu Thịt của Chúa là nguồn ơn phúc, trào dâng sức sống đêm ngày không ngơi.

bottom of page