top of page

Ban Tiếp Tân Ngày Thánh Mẫu đã nhận được đơn đăng ký

tham dự Ngày Thánh Mẫu.

Rất hân hạnh được tiếp đón Quý Cha/Quý Sơ/Quý Tu Sĩ Nam Nữ

trong dịp hành hương sắp tới.

bottom of page