top of page
$3-$5

Snow cones

1

$5

Nước mát; Nước xí muội

3

Water; Soft drinks

5

$3-$5

Cotton candy

7

Bò khô

9

$5

Trà thái; Trà xanh; Trà Đào

2

$1-$5

Snacks; candies

4

$7

Nước trái cây ép

6

$3-$5

Frozen yogurt

8

bottom of page