top of page
m1.png

Y TẾ
FIRST AID
Heading 6
m1.png

KỶ VẬT
GIFT SHOPS
Heading 6
m1.png

CÁC HÀNG QUÁN
RESTAURANTS
Heading 6
m1.png

1

HỘI TRƯỜNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
VIETNAMESE MARTYRS AUDITORIUM
Heading 6
m1.png

3

NHÀ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
ASSUMPTION BUILDING
Heading 6
m1.png

5

NHÀ ĂN CRM
CRM CAFETERIA
Heading 6
m1.png

7

ĐỒI CANVÊ VÀ ĐÀNG THÁNH GIÁ
CALVARY HILL AND STATIONS OF THE CROSS
Heading 6
m1.png

9

NHÀ FATIMA
CRM RESIDENCE
Heading 6
m1.png

11

HƯU DƯỠNG
MATER DEI
Heading 6
m1.png

13

HẦM THÁNH GIUSE
ST. JOSPEPH HALL
Heading 6
m1.png

NHÀ TẮM VỆ SINH
SHOWERS AND RESTROOMS
Heading 6
m1.png

VỆ SINH
RESTROOMS
Heading 6
m1.png

0

CÔNG TRƯỜNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
QUEEN OF PEACE GARDEN
Heading 6
m1.png

2

HỘI TRƯỜNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
ASSUMPTION AUDITORIUM
Heading 6
m1.png

4

LỄ ĐÀI
MAIN PLATFORM
Heading 6
m1.png

6

NHÀ GYM
DÀNH RIÊNG CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN 60 TUỔI TRỞ LÊN
Heading 6
m1.png

8

YOUTH STAGE
SÂN KHẤU GIỚI TRẺ
Heading 6
m1.png

10

ĐỀN THÁNH
SHRINE
Heading 6
m1.png

12

CẢNH SÁT
POLICE
Heading 6
m1.png

14

NHÀ NGUYỆN THÁNH GIÁO HOÀNG JP II
ST. POPE JOHN PAUL II CHAPEL
Heading 6
bottom of page