top of page

ĐĂNG KÝ CA ĐOÀN VÀ CA VIÊN

Xin lưu ý, bản đăng ký các ca viên sau đây sẽ là bản chính thức cho Ban Thánh Nhạc sử dụng, nên xin Quý Vị cẩn thận đăng ký đúng các chi tiết và đầy đủ các ca viên muốn tham dự.

Mọi chi tiết xin liên hệ  / For more information please contact ntmbanthanhnhac@gmail.com

Thursday, August 1, 2024

Lễ Cầu Hồn

Anh Nguyễn Khải

Corona, CA

Friday, August 2, 2024

Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Anh Văn Duy Tùng

Arlington, VA

Sunday, August 4, 2024

Lễ Bế Mạc

Anh Vũ Linh

Oklahoma City, OK

Thursday, August 1, 2024

Lễ Khai Mạc

Anh Nguyễn Cao

Lincoln, NE

Saturday, August 3, 2024

Lễ Khiết Tâm Đức Mẹ

Anh Phan Bạch

Arlington, TX

Friday, August 2, 2024

Lễ Lòng Thương Xót Chúa

Chị Nguyễn Mười

Houston, TX

Saturday, August 3, 2024

Lễ Đức Mẹ La Vang

Anh Trần Vũ

Port Arthur, TX

Ghi Danh Ca Đoàn Trưởng
Ghi Danh Thánh Lễ
Ghi Danh Ca Viên

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

bottom of page